Quy định về quan trắc môi trường định kỳ và quan trắc môi trường tự động 

Quan trắc môi trường là hoạt động lấy mẫu và đo đạc các thông số nước thải và khí thải liên tục hoặc theo kế hoạch hàng năm. Nếu bạn đang chưa biết doanh nghiệp mình có bắt buộc phải thực hiện quan trắc môi trường hay không? Và quy định về quan trắc môi trường cụ thể như thế nào? thì cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

1. Mục đích của việc quan trắc môi trường

Việc thực hiện quy định về quan trắc môi trường định kỳ hoặc quan trắc liên tục, tự động có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của kinh tế, xã hội và môi trường. Quy định này được ban hành nhằm mục đích:

 • Kịp thời đánh giá diễn biến chất lượng môi trường quy mô trung ương. Đóng góp vào quá trình thành lập báo cáo hiện trạng môi trường.

 • Cung cấp các đánh giá chính xác về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng công nghiệp trọng điểm. Mục tiêu phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý về bảo vệ môi trường.

 • Cảnh báo các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường có thể xảy ra trong tương lai gần.

 • Xây dựng hệ thống quan trắc tự động chuẩn về chất lượng môi trường, nhằm phục vụ việc lưu trữ và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

quy định về quan trắc môi trường

Từ đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có chính sách, biện pháp, quy định về quan trắc môi trường phối hợp với doanh nghiệp nhằm bảo vệ môi trường.  

2. Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường

Theo nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung luật quan trắc môi trường, các đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường gồm:

 • Các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất quy mô vừa và nhỏ: nhà xưởng, nhà kho, các công ty sản xuất, các cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp…

 • Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, các cụm công nghiệp.

 • Các cơ sở y tế: Bệnh viện, viện thẩm mỹ viện, spa, cơ sở chuyên xét nghiệm y khoa, các nha khoa và phòng khám…

 • Khu xử lý rác thải tập trung, bãi chôn lấp, trạm trung chuyển, lò đốt chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải y tế.

 • Các tòa nhà văn phòng cho thuê, địa ốc, các công ty dịch vụ có ĐTM, đề án bảo vệ môi trường, trung tâm thương mại…

 • Khu dân cư, đô thị, các tòa chung cư có mật độ cư dân đông lớn.

 • Đặc biệt, nhóm đối tượng từng bị áp dụng hình thức xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động  do vi phạm một số quy định về quan trắc môi trường: Vi phạm về quy định xả thải, gây ô nhiễm tiếng ồn; Độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải hoặc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn; Chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường.

Tham khảo: chi phí quan trắc môi trường tự động

Tham khảo: hệ thống quan trắc nước ngầm tự động là gì

quy định về quan trắc môi trường

Tùy thuộc vào quy mô sản xuất, khối lượng xả thải và mức độ gây ô nhiễm, mỗi nhóm đối tượng trên sẽ phải thực hiện quy định quan trắc môi trường định kỳ theo tần suất nhất định. Hoặc phải lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục nếu mức độ xả thải ở quy mô lớn và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

3. Tần suất thực hiện quan trắc môi trường

3.1 Tần suất thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục

Các đối tượng bắt buộc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động phải thực hiện lấy mẫu, lưu trữ và phân tích liên tục. Hệ thống trạm quan trắc nước thải online sẽ lấy mẫu hằng ngày và tự động phân tích số liệu 15 phút/lần. Các số liệu này được lưu trữ trong 30 ngày và được truyền thẳng về trung tâm quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường địa phương.

3.2 Tần suất thực hiện quy định về quan trắc môi trường

Thực hiện quan trắc định kỳ 3 THÁNG/LẦN: Đối với các cơ sở sản xuất có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lượng nước thải từ 20m3/ngày trở lên.

Thực hiện quan trắc định kỳ 6 THÁNG/LẦN: Đối với các cơ sở sản xuất có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lượng nước thải từ 20m3/ngày trở lên.

3.3 Tần suất thực hiện quan trắc khí thải định kỳ

Thực hiện quan trắc định kỳ 3 THÁNG/LẦN: Đối với các cơ sở có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải ra môi trường từ 5000m3 khí thải/giờ trở lên.

Thực hiện quan trắc định kỳ 6 THÁNG/LẦN: Đối với các cơ sở có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thải ra môi trường từ 5000m3 khí thải/giờ trở lên.

quy định về quan trắc môi trường

Đối với các cơ sở từng bị xử phạt, tần suất và thông số quan trắc sẽ được ghi rõ trong quyết định xử phạt vi phạm quy định về quan trắc môi trường định kỳ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Quy định về báo cáo quan trắc môi trường 

Thông tư về quan trắc môi trường quy định rõ các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có trách nhiệm lập báo cáo quan trắc môi trường theo quy định. Đồng thời lưu giữ các kết quả quan trắc tự động dưới dạng tệp điện tử. Tất cả các kết quả này phải được công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có) của các đối tượng bắt buộc thực hiện quan trắc phát thải tự động.

4.1 Nơi nộp báo cáo quan trắc môi trường 

Nộp báo cáo quan trắc môi trường tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đối với cơ sở đã thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi hoạt động hoặc có đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Nộp báo cáo tại Phòng Tài nguyên Môi trường Quận/Huyện đối với các cơ sở thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trước khi hoạt động hoặc đối với các đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Ngoài tìm hiểu quy định về quan trắc môi trường, các cơ sở cần nộp thêm bản báo cáo cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác như: khu kinh tế, ban quản lý khu công nghiệp…

Tham khảo: hệ thống quan trắc nước mặt tự động là gì

Tham khảo: hệ thống quan trắc môi trường gồm

quy định về quan trắc môi trường định kỳ

4.2 Quy chế xử phạt vi phạm luật quan trắc môi trường 

Quy định quan trắc môi trường định kỳ

Hình thức xử phạt doanh nghiệp không chấp hành nộp báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được quy định tại Nghị định 55/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Các cơ sở thực hiện không đúng quy định về quan trắc nước thải công nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng. Hoặc xử phạt từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng đối với hành vi cố tình không thực hiện quan trắc nước thải theo quy định.

Quy định về quan trắc môi trường, liên tục

ĐỐI TƯỢNG XỬ PHẠT

MỨC XỬ PHẠT

Đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND Huyện

Cảnh cáo hoặc phạt tiền 500,000 – 1,000,000đ.

Đối tượng thuộc thẩm quyền của sở Tài nguyên Môi trường hoặc Ban Quản lý các KCN, KCX, khu công nghệ cao...

Phạt tiền từ 1,000,000 – 15,000,000đ.

Đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp Tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền bởi UBND cấp tỉnh.

Phạt tiền từ 10,000,000 – 15,000,000đ

Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Phạt tiền từ 15,000,000 – 20,000,000đ

Bản đăng ký và hồ sơ môi trường tương đương với thẩm quyền xác nhận của Bộ tài nguyên Môi trường, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ.

Phạt tiền từ 20,000,000 – 40,000,000đ.

5. Hướng dẫn lập báo cáo quan trắc môi trường

Bước 1: Khảo sát, thu thập các thông tin liên quan đến tình trạng hoạt động của cơ sở như: Điều kiện tự nhiên, tính chất khí hậu, địa chất, đặc điểm kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường xung quanh.

Bước 2: Xác định nguồn gốc gây ô nhiễm như khí thải, chất thải, nước thải,... 

Bước 3: Tiến hành đo đạc, phân tích và đánh giá các thông số đặc trưng của mẫu nước thải, chất thải, khí thải theo quy định về quan trắc môi trường định kỳ. 

Bước 4: Đánh giá lại hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng. Đồng thời đánh giá tác động của nguồn ô nhiễm đối với con người và môi trường xung quanh.

Bước 5: Đề xuất bổ sung các biện pháp khác nhằm giảm thiểu và dự phòng sự cố. 

Bước 6: Cam kết khắc phục các nội dung chưa đạt tiêu chuẩn, đồng thời cam kết việc thực hiện và vận hành các biện pháp xử lý ô nhiễm trong thời hạn cụ thể. 

Bước 7: Hoàn thành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo mẫu thông tư 43/2015/TT-BTNMT. 

Bước 8: Trình báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Trên đây là toàn bộ quy định về quan trắc môi trường dành cho các đối tượng liên quan. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nhu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục hoặc mong muốn được hỗ trợ lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo đúng quy định của pháp luật vui lòng liên hệ Minh Thành Group để được tư vấn chi tiết!

Công ty TNHH Minh Thành Group 

Hotline: 0963.189.981

Trụ sở: Số 32 Nguyễn Khuyến, phường Võ Cường, tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội: Tòa 21T1, số 83 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

HCM: Số 20 đường số 1 KDC CityLand Park Hills, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tags:

Liên hệ với chúng tôi !

Trụ sở

 • Số 32 đường Nguyễn Khuyến, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Văn Phòng Đại Diện Hà Nội

 • Tòa nhà Lạc Hồng, ngõ 27 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân,Thành Phố Hà Nội

Chi Nhánh Miền Trung

 • Số 46, Đặng Văn Hỷ, An Hưng, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Văn Phòng Đại Diện Hồ Chí Minh

 • Số 20 đường số 1 KDC CityLand Park Hills, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại

+84-963189981

Email

quantrac.mtg@gmail.com

Mã số thuế

2301052220